Opis spektaklu pt. „Bal charakterów czyli zapukał Skąpiec do Świętoszka”

„Gdy chodzi o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi, jak odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym”.

Jean Baptiste Poquelin

Tego jeszcze nie było! Spektakl, który „uczy bawiąc”!

Teatr Młodego Widza z Wolimierza zaprasza Państwa na znakomity spektakl teatralny oparty na sztukach najwybitniejszego reprezentanta literatury klasycystycznej, Moliera. Przedstawienie przepełnione jest zachwycającą wszystkich filozofią życiową mistrza – Moliera. Charakteryzuje się elegancją, umiarem i wzniosłością, humorem i nowatorskim jak na tamte czasy, przeciwstawieniem się sztuczności i pozie. Z łatwością dostrzegą Państwo,

że rozum pełni w tej filozofii nadrzędną rolę i jest gwarancją prawidłowego, etycznego postępowania.

W przedstawieniu „Bal charakterów czyli zapukał Skąpiec do Świętoszka” aktorzy prowadzą z widzem swoistą grę, balansując między komizmem a tragizmem. Widzowie mają okazję śmiać się do łez, jednocześnie uzmysławiając sobie smutną niekiedy prawdę o człowieku.

Dzięki kunsztowi i wirtuozerii gry aktorów, przedstawione jest prawdziwe bogactwo charakterów postaci. Skąpiec i Świętoszek ukazują się jak żywi, rozśmieszają, zaskakują, wzbudzają grozę, a przede wszystkim są egzemplifikacją cech ludzkich, o których współczesny człowiek nie powinien zapomnieć. Ta barwna komedia charakterów rozbudza w widzu głębokie pokłady nie tylko wyobraźni, ale przede wszystkim świadomości. Otwiera oczy „na świat”, moralizuje a przede wszystkim, pokazuje prawdę o człowieku. Jej tematyczna ponadczasowość uzmysławia, że problemy hipokryzji, skąpstwa i chciwości są nadal aktualne i spotykamy się z nimi każdego dnia.

W charakterystycznym dla molierowskiego stylu, satyrycznym, ironizującym i wyśmiewającym ludzkie przywary, tonie, na oczach widza, zdemaskowane zostaną te najgorsze ludzkie wady. które skłonią go do refleksji nie tylko nad własnym zachowaniem, ale i do oceny postępowania innych ludzi. Bo czyż skąpców czy świętoszków nie spotyka się do dzisiaj? Czyż bycie hipokrytą czy skąpcem nie jest życiową porażką człowieka? Czy takie przywary są gwarancją szczęścia? Czy mania posiadania majątku, obłuda i fałsz więcej znaczą niż więzy rodzinne i miłość?

Na te pytania, widz będzie miał okazję odpowiedzieć sobie sam.

Światowa literatura, wspaniałe kreacje aktorskie, bogactwo kostiumów i środków wyrazu i jakże aktualne dziś: skąpstwo i hipokryzja – a to wszystko okraszone wspaniałą zabawą.

Serdecznie zapraszamy!